ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» με εξειδίκευση στον Τομέα Διοίκησης Δωματίων - «Executive in Hospitality Operations» (Rooms Division Specialization)

Η πειραματική ειδικότητα ανήκει στην Ομάδα Προσανατολισμού «Επαγγελμάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας».  

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η εν λόγω πειραματική ειδικότητα, αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στον Τομέα Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, σε μια παγκόσμια οικονομία.  Πρόκειται για  επαγγελματίες με όλες τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο. 

Το Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας είναι ένας ειδικευμένος επαγγελματίας, στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας, με σκοπό την ποιοτική εξυπηρέτηση που έχει ως αποτέλεσμα την ικανοποίηση των πελατών μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης ή εταιρείας υπηρεσιών φιλοξενίας. Είναι ικανό να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τις λειτουργίες (παραγωγικές, οργανωτικές, οικονομικές) που αφορούν στον Τομέα Διοίκησης των  Δωματίων (Rooms Division) και πιο συγκεκριμένα τα Τμήματα Υποδοχής, Θυρωρείου, Κρατήσεων & Πωλήσεων, Ορόφων - Housekeeping, Συντήρησης και Ασφάλειας. Υποστηρίζει τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού των τμημάτων της αρμοδιότητάς του και είναι γνώστης των σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων και επικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών του διαδικτύου.

 

Τομείς Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της πειραματικής ειδικότητας, θα καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και των ευρύτερων εταιρειών παροχής υπηρεσιών Φιλοξενίας και συγκεκριμένα σε:

  • Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των τύπων και κατηγοριών.
  • Σε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
  • Σε εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων και παροχών υπηρεσιών φιλοξενίας.
  • Ως αυτοαπασχολούμενοι στην τουριστική βιομηχανία.
Facebook Twitter Google+ Pinterest