Προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών/ εκπαιδευτικών

Κινητικότητα – πρόγραμμα Erasmus+

Το Υπουργείο Τουρισμού συμμετέχει ως εταίρος, με συντονιστή φορέα το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, στο πρόγραμμα Erasmus+ plus, δράση «Κινητικότητα εκπαιδευομένων και προσωπικού επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τουρισμό».

Οι δράσεις κατάρτισης υλοποιούνται με την μορφή πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε τουριστικές μονάδες άλλων χωρών μελών της Ε.Ε., προκειμένου να αποκτήσουν οι σπουδαστές, αναγνωρισμένες γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικά προσόντα που θα αναδείξουν νέες ευκαιρίες στο επαγγελματικό τους μέλλον.
Το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης μαζί με το ΙΕΚ Αναβύσσου, είναι οι δύο συντονιστικές εκπαιδευτικές μονάδες υλοποίησης των προγραμμάτων Erasmus+.
Η Σχολή μας έχει την ευθύνη των ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Γαλαξειδίου και Κέρκυρας για την διαχείριση των αποστολών των αποφοίτων τους, σε ξενοδοχειακές ή επισιτιστικές επιχειρήσεις χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Facebook Twitter Pinterest