Διοικητικό προσωπικό

Διοικητικό, τεχνικό και βοηθητικό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΣΗ

ΜΑΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΑ – Γραμματέας

ΜΠΑΣΟΥΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Γραμματέας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, BA, Υπεύθυνος προμηθειών  & αποθήκης

ΜΠΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, BA- Οικονομική υπάλληλος

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, BA – Διαχειρίστρια οικονομικών

ΤΟΥΜΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, MA– Διοικητικός υπάλληλος, υπεύθυνος Γραφείου Διασύνδεσης & προγράμματος Erasmus+

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Υπεύθυνος Συντηρητής – Ηλεκτρολόγος

ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υπάλληλος γενικών καθηκόντων

ΚΑΡΥΠΟΓΛΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Υπάλληλος γενικών καθηκόντων

ΣΙΜΙΤΣΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Υπάλληλος γενικών καθηκόντων

Facebook Twitter Pinterest