Γραφείο Διασύνδεσης

Συνεχίζοντας την παράδοση των Γραφείων Διασύνδεσης του Ο.Τ.Ε.Κ., στο Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης με σκοπό την ενημέρωση των αποφοίτων και καταρτιζομένων για ευκαιρίες εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τη συμβουλευτική τους υποστήριξη στην προσπάθεια σύνδεσης τους με την τουριστική αγορά εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Διασύνδεσης προσφέρει έγκυρη και επίκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τη διεξαγωγή συνεδρίων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, τα προγράμματα κινητικότητας (Erasmus κλπ.) και ανακοινώνει διαθέσιμες θέσεις  εργασίας, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, τη συνέντευξη εργασίας και άλλα θέματα που αφορούν στην προετοιμασία και στη σύνδεση των αποφοίτων με την αγορά εργασίας.    

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Facebook Twitter Pinterest