ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -Σ.Ο.Χ.1/2023

Πίνακες κατατάξης αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 1/2023 του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας
Facebook Twitter Pinterest

Download attachments: