Έναρξη έτους κατάρτισης 2023-2024.

Έναρξη έτους κατάρτισης 2023-2024 των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

(Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.Π. 18403 / 05.10.2023 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης σας ενημερώνουμε ότι η  έναρξη του έτους κατάρτισης 2023-2024 για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, είναι η Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2023 - 2024

Χειμερινό Εξάμηνο ( Α και Γ )

17.10.2023 έως 09.02.2024

Εαρινό Εξάμηνο (Β και Δ )

12.02.2024 έως 07.06.2024

Πρακτική Άσκηση

10.06.2024 έως 30.09.2024

 

  • Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες ώρες, από τους Οδηγούς Κατάρτισης, ανά ειδικότητα.
  • Με ευθύνη του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού:

Α) καταρτίζεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ανά εξάμηνο και ειδικότητα,

Β) καθορίζονται οι ημερομηνίες τελικών εξετάσεων ανά εξάμηνο,

Γ) σε περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν ώρες κατάρτισης για οποιονδήποτε λόγο, αυτές αναπληρώνονται με αύξηση των ωρών του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου προγράμματος, εντός της διάρκειας του εξαμήνου κατάρτισης.

 

Facebook Twitter Pinterest