Πρόσληψη προσωπικού -6 ατόμων- με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. Σ.Ο.Χ. 1/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ.Ο.Χ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ

ΑΙΤΗΣΗ Π.Ε._Τ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ Δ.Ε._Υ.Ε.

 Υποβολή αιτήσεων από  το Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 έως και την Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023 μέχρι το τέλος της μέρας.

Facebook Twitter Pinterest