Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού 

(Η ειδικότητα αυτή λειτούργησε έως το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και αντικαθίσταται από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την Πειραματική Ειδικότητα "Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων")

 

 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού» αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών.  

Το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων είναι ο εργαζόμενος που κατέχει τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να εργάζεται υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο. 

Ειδικότερα, το Στέλεχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων: 

  • Υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. 
  • Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. 
  • Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης. 
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό, γενικά.  

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της τουριστικής και ταξιδιωτικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων τουριστικών γραφείων, τουριστικών οργανισμών, τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων οργάνωσης συνεδρίων και μεταφορικές επιχειρήσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γαλλικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Ιστορία του Ελληνικού Πολιτισμού / Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γαλλικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Βασικές Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης/ Παγκόσμια Τουριστική Γεωγραφία – Ταξιδιωτικοί Οδηγοί/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Τουριστικό Marketing – Δεξιότητες Πωλήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Περιβαλλοντική Πολιτική και Προστασία στον Τουριστικό Τομέα/ Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Γ' Εξάμηνο

Αγγλικά / Γερμανικά/ Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικού Γραφείου/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού/ Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας/ Βασικές Αρχές Λογιστικής/ Αερομεταφορές: Αεροπορική Εταιρεία, Αεροδρόμιο – Υπηρεσίες/ Διαχείριση Εισερχόμενου-Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες

Δ' Εξάμηνο

Αγγλικά/ Γερμανικά/ Διεθνείς Σχέσεις Μεταφορών/ Αεροπορικοί Ναύλοι/ Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση εισιτηρίων-Συστήματα Κρατήσεων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Εξυπηρέτηση πελατών: Τομείς Τουριστικών Υπηρεσιών & Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού/ Στοιχεία Τουριστικής Νομοθεσίας/ Διαχείριση Εισερχόμενου-Εξερχόμενου Τουρισμού, Οργανωμένο Ταξίδι (πακέτο), Επαγγελματικός Τουρισμός, Ταξιδιωτικές Τυπικότητες/ Συστήματα Λειτουργίας Γραφείου (Front/ Back Office)

Βλέπε πλήρη οδηγό

Facebook Google+