Τεχνικός Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, ασχολείται με την παρασκευή άρτου, αρτοσκευασμάτων, γλυκών και εδεσμάτων κάθε είδους και μορφής, οργανώνει την παραγωγή τους στις αναγκαίες ποσότητες, σύμφωνα με τους αγορανομικούς και υγειονομικούς κανόνες.  

Εκτός της κλασικής αρτο-ζαχαροπλαστικής, που προσφέρει πληθώρα θέσεων εργασίας σε αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, εταιρείες catering κ.ά., ένας εξειδικευμένος Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλάστης έχει τη δυνατότητα να εργασθεί και στην τουριστική βιομηχανία, σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.  

Οι Αρτοποιοί-ζαχαροπλάστες εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικές τους επιχειρήσεις, είτε απασχολούνται ως υπάλληλοι σε άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις της επισιτιστικής βιοτεχνίας ή του ξενοδοχειακού- τουριστικού τομέα, είτε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην αναπτυσσόμενη βιομηχανία άρτου, καθώς και σε μεγάλες αλυσίδες ζαχαροπλαστείων του λιανικού εμπορίου. Όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις είναι κυρίως οικογενειακού χαρακτήρα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί περιορισμοί για την πρόσβαση στο επάγγελμα. Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας –ζαχαροπλαστικής, προσφέρει απασχόληση σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζόμενων καθώς και σε συγγενικά επαγγέλματα (όπως παραγωγούς και προμηθευτές πρώτων υλών, μηχανημάτων, αλευροβιομηχανίες κ.λ.π.) που προσδίδουν στην ελληνική οικονομία κατά το μερίδιο που της αναλογεί, μια ισχυρή δυναμική ανεξαρτησίας και αυτάρκειας.

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Αρχές Οικονομικής/ Γαλλικά/ Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός/ Έλεγχος Εμπορευμάτων/ Πρώτες Ύλες και Προϊόντα Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Υγιεινή και Ασφάλεια/ Κοστολόγιο Παρασκευασμάτων/ Στοιχεία Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας ( HACCP )

Γ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Διαιτητική/ Αρχές Νομοθεσίας Τροφίμων-Επαγγέλματος/ Αγγλικά

Δ' εξάμηνο 

Γαλλικά/ Ζαχαροπλαστική Τέχνη/ Αρτοποιητική Τέχνη/ Αγγλικά/ Πρακτική Άσκηση

Βλέπε πλήρη οδηγό

Facebook Google+