Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) 

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Σ.Α.Ε.Κ., με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, μπορεί να αναλάβει υπεύθυνα την οργάνωση και τη λειτουργία μιας επαγγελματικής κουζίνας, ανεξαρτήτως μεγέθους και τύπου. Γνωρίζοντας την μαγειρική, στοιχεία ζαχαροπλαστικής καθώς και την εστιατορική τέχνη, εργάζεται στην κουζίνα της επισιτιστικής ή ξενοδοχειακής μονάδας, επιμελείται και οργανώνει τη λειτουργία της, προετοιμάζει, παρασκευάζει και παραθέτει τα εδέσματα για μικρές και μεγάλες ομάδες ατόμων σύμφωνα με τις καθορισμένες προδιαγραφές ποιότητας της επισιτιστικής μονάδας και τα προβλεπόμενα επίπεδα υγιεινής.  

O απόφοιτος των Σ.Α.Ε.Κ.ειδικότητας «Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (chef)» είναι ένας εξειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να χειρίζεται υπεύθυνα και αυτόνομα τα ακόλουθα θέματα: 

  • Τον ποιοτικό έλεγχο, τη συντήρηση και την αξιοποίηση των τροφίμων. 
  • Την υγιεινή των τροφίμων. 
  • Την παρασκευή εδεσμάτων κάθε μορφής και ποικιλίας. 
  • Την οργάνωση και διοίκηση της κουζίνας. 
  • Τον τεμαχισμό και την προετοιμασία κρεάτων – πουλερικών – κυνηγιών – ψαριών – θαλασσινών και τη χρήση κάθε τεμαχίου. 
  • Τη σωστή σύνθεση κάθε μενού με βάση τις ισχύουσες αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις. 
  • Την παρουσίαση και διακόσμηση εδεσμάτων. 
  • Την τέχνη της ζαχαροπλαστικής. 
  • Την εφαρμογή αρχών κοστολόγησης. 
  • Την ανάδειξη της ελληνικής γαστρονομικής ταυτότητας. 

O απόφοιτος των της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)» των Σ.Α.Ε.Κ., με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, δύναται να εργάζεται σε Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Επιχειρήσεις, οποιασδήποτε μορφής και δομής, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα, σε θέσεις εργασίας σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του.     

Πρόγραμμα Σπουδών

Α' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Αρχές Οικονομικής/ Τέχνη Μαγειρικής Ι / Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι / Τεχνικές Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός/ Έλεγχος Εμπορευμάτων/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Β' Εξάμηνο 

Γαλλικά/ Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Οργάνωση - Λειτουργία Εστιατορίου/ Κοστολόγιo Παρασκευασμάτων/ Οινολογία/ Υγιεινή και Ασφάλεια/ Τέχνη Μαγειρικής ΙΙ/ Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής ΙΙ

Γ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα/ Τέχνη Μαγειρικής ΙΙΙ/ Σύνθεση Μενού/ Τεμαχισμός Κρεάτων I/ Τροφογνωσία - Εδεσματολόγιο/ Διαιτητική/ Αγγλικά

Δ' Εξάμηνο

Γαλλικά/ Αγγλικά/ Διακοσμητική Παρασκευασμάτων/ Τέχνη Μαγειρικής IV/ Τεμαχισμός Κρεάτων ΙΙ/ Πρακτική Άσκηση

Βλέπε πλήρη οδηγό

Facebook Google+