ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Στέλεχος Ταξιδιωτικών & Τουριστικών Επιχείρησεων» – «Executive in Travel and Tourism Business»

Η πειραματική ειδικότητα εντάσσεται στην ΟΜΑΔΑ Β Προσανατολισμού Διοίκησης & Οικονομίας  στον Τομέα Διοίκησης & Οικονομίας.

 

 Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Η ειδικότητα αποσκοπεί στη δημιουργία άριστα καταρτισμένων στελεχών που θα δραστηριοποιηθούν στο τομέα των τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Πρόκειται για  επαγγελματίες με όλες τις απαραίτητες οριζόντιες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να λειτουργούν υποστηρικτικά στο διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο.

Το Στέλεχος των Τουριστικών και ταξιδιωτικών επιχειρήσεων  υποστηρίζει τη διοίκηση στην επίτευξη των στόχων της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει την εφαρμογή επιστημονικών και διοικητικών μεθόδων και πρακτικών στην παραγωγή, διανομή και προώθηση τουριστικών προϊόντων. Υποστηρίζει τον οικονομικό προγραμματισμό και την οικονομική δραστηριότητα της τουριστικής επιχείρησης. Υποστηρίζει τη διοίκηση των ανθρωπίνων πόρων της τουριστικής επιχείρησης και  είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ και εργαλείων στον τουρισμό, γενικά.

 

Τομείς απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της πειραματικής ειδικότητας θα καλύπτουν θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα των Τουριστικών επιχειρήσεων ή  των ευρύτερων εταιρειών παροχής Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα σε:

  • όλες τις επιχειρήσεις που απαρτίζουν την ταξιδιωτική βιομηχανία (τουριστικά γραφεία, ταξιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες διαχείρισης εισερχόμενου τουρισμού, αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών, εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων, κ.α.)
  • ταξιδιωτικούς προμηθευτές, μεταπωλητές.
  • οργανισμoύς μάρκετινγκ προορισμών (DMO’s, DMMO’s).
  • εταιρείες που ασχολούνται με τον Συνεδριακό – επαγγελματικό τουρισμό και την βιομηχανία συναντήσεων (MICE).
  • αντίστοιχα τμήματα εξυπηρέτησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Facebook Twitter Google+ Pinterest