Υλοποίηση σεμιναρίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

Υλοποίηση σεμιναρίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

 Το Υπουργείο Τουρισμού στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης για το έτος 2024, πραγματοποίησε εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο "Υλοποίηση σεμιναρίων στους/στις σπουδαστές/στριες και καταρτιζόμενους/ες των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση εκφοβισμού – βίας - σεξουαλικής παρενόχλησης εργαζομένων στον Τουρισμό και των χρηστών των Υπηρεσιών αυτού (παιδιά, νέοι, οικογένειες, άτομα τρίτης ηλικίας)".

Το σεμινάριο, το οποίο αποτελεί τη συνεισφορά του Υπουργείου Τουρισμού στην Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των φύλων 2021-2025, πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία  της  Ελληνικής Ένωσης Γυναικών στον Πολιτισμό και τον Τουρισμό' (HAWCT) και του κου Ιωάννη Μαρκέτου, Founder & CEO της εταιρείας MRK CONSULTING και είχε ως αντικείμενο την Αποφυγή και Διαχείριση του Εργασιακού Εκφοβισμού, Βίας και Παρενόχλησης, την Οδηγία C190 και ν.4808/2021, δικαιώματα και υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και πώς η βία και παρενόχληση επηρεάζει πρακτικά: α) τους εργαζόμενους (απόδοση/ψυχολογία/συνεισφορά), β) την ομάδα (απόδοση/ αποτελεσματικότητα/ συνοχή) και γ) τον οργανισμό.

Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου ανήλθε σε τρεις (3) ώρες και ταυτόχρονα το παρακολούθησαν πανελλαδικώς διαδικτυακά, το προσωπικό, οι εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες των εκπαιδευτικών μονάδων του Υπουργείου (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, Σ.Α.Ε.Κ. Τουρισμού και Σχολές Ξεναγών) και δια ζώσης, το προσωπικό της Δ/νσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, και όλες οι εκπαιδευτικές - διοικητικές υπηρεσίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Τουρισμού.

Στο Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας οι καταρτιζόμενοι, το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό παρακολούθησαν με αμείωτο ενδιαφέρον το σεμινάριο στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Μέγας Αλέξανδρος», σε αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια Η/Υ. Εν συνεχεία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, με την συνδρομή των καθηγητών τους, επεκτάθηκαν και εμβάθυναν στο θέμα.

Η «οικογένεια» του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας συγχαίρει την Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού για την υλοποίηση αυτού του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος και στοχευμένου σεμιναρίου το οποίο σε συνδυασμό με την έναρξη της περιόδου πρακτικής άσκησης που ακολουθεί θα αποτελέσει ακόμη ένα χρήσιμο εφόδιο στους σπουδαστές και σπουδάστριες μας.

VIAice_screenshot_20240409-094318.jpgVIAice_screenshot_20240409-094341.jpgviaice_screenshot_20240409-100517.jpgviaP1200037.jpgviaP1200038.jpgviaP1200042.jpgviaP1200039087.jpg

Facebook