ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ1

Η περίληψη της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/20 θα δημοσιευθεί στις εφημερίδες  Ημερησία Τοπική και Επτά Ημέρες την Παρασκευή 18/9.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 19/9 εώς και 28/9.

Facebook Twitter Pinterest