8ο ενημερωτικό δελτίο – Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στη Βαλκανική – Μεσόγειο του ευρωπαϊκού έργου TRANS-EDU-NET στις 31/07/2020, 11:00 – 13:00

                                                                                                                                                                                   

8ο ενημερωτικό δελτίο – Πρόσκληση σε διαδικτυακό συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στη Βαλκανική – Μεσόγειο του ευρωπαϊκού έργου TRANS-EDU-NET στις 31/07/2020, 11:00 – 13:00

 

 

Το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών συμμετέχει στο διαπεριφερειακό ερευνητικό έργο Transnational Educational Network for Young People – New Technologies and Entrepreneurial Thinking in the Tourism Industry (TRANS-EDU-NET), το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Balkan

– Mediterranean, και σας προσκαλεί στο διαδικτυακό συνέδριο του TRANS-EDU-NET για την επιχειρηματικότητα στη Βαλκανική – Μεσόγειο.

Το συνέδριο για την επιχειρηματικότητα στη Βαλκανική – Μεσόγειο στοχεύει στην προώθηση των επιτευγμάτων του έργου TRANS-EDU-NET και στην ενθάρρυνση της δικτύωσης των ενδιαφερομένων (φορείς χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού και συναφείς βιομηχανίες). Θα παρουσιαστεί η δομή του συστήματος μέσω του οποίου θα αυξηθούν οι δεξιότητες των ενδιαφερομένων ενώ παράλληλα θα μοιραστούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στον τομέα του τουρισμού καθώς και οι καλές πρακτικές που καταγράφηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Το link του συνεδρίου στο Facebook είναι https://www.facebook.com/events/396771327966313/ και η online συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gotomeeting (https://global.gotomeeting.com/join/999870741).

Εταίροι του έργου:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

National Tourism Cluster “Bulgarian Guide”, Βουλγαρία

AULEDA - Local Economic Development of Vlora Region, Αλβανία

Municipality of Kicevo, Βόρεια Μακεδονία

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικά Ταμεία των συμμετεχόντων χωρών

Facebook Twitter Pinterest