Πιστοποιητικά Μετεκπαίδευσης ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνουμε ότι παρελήφθησαν τα Πιστοποιητικά Μετεκπαίδευσης των τμημάτων Θεσσαλονίκης και Τρικάλων του Υπουργείου Τουρισμού εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2020.

Οι απόφοιτες και απόφοιτοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τις 08:00 έως 14:00 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από το εκπαιδευτήριο του ΙΕΚ Θεσσαλονίκης.

Facebook Twitter Pinterest