ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ -Σ.Ο.Χ.1/2022

Πίνακες κατατάξης αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης Σ.Ο.Χ. 1/2022 του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Μακεδονίας:

Facebook Twitter Pinterest

Download attachments: