ΕΝΑΡΞΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022 ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/11/2021

Σας ενημερώνουμε ότι βάση της με αριθ.πρωτ. 18546/19-10-2021 απόφασης του Υπουργείου Τουρισμού η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης, κα Μαριάνθη Ανδρέου, ανακοίνωσε την έναρξη του έτους κατάρτισης 2021-2022 για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων κατάρτισης διαμορφώνονται ως εξής:

 I.E.K. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 Έναρξη Α’ &  Γ’ εξαμήνου  8.11.2021
 Λήξη Α’ &  Γ’ εξαμήνου  18.2.2022
 Έναρξη Β’ &  Δ’ εξαμήνου  21.2.2022
 Λήξη Β’ &  Δ’ εξαμήνου  3.6.2022
 Έναρξη πρακτικής άσκησης  6.6.2022

Η κατάρτιση κάθε εξαμήνου θεωρείται πλήρης, όταν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα σπουδών ώρες, ανά ειδικότητα. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για το ωράριο των μαθημάτων.

 

Facebook Twitter Pinterest